AstmaKontrollTest kan hjelpe mennesker med astma (som er 12 år eller eldre) med å vurdere sin astmakontroll.

Testen har fem spørsmål som kan besvares online eller offline. Vennligst kryss av det passende svaret for hvert spørsmål. Det tar omtrent 30 sekunder å ta AstmaKontrollTest

Det kan være nyttig å diskutere din score i AstmaKontrollTest med din lege.Ta gjerne AstmaKontrollTest regelmessig, f.eks. hver måned.

I Norge finner man astma hos 10 % av den voksne befolkning, mens tallet er over 20 % hos barn opptil 10 år. Astma kan i sterk grad påvirke livskvalitet. Det er ingen medisiner som kan helbrede astma, men det er astmamedisiner tilgjengelig som er så effektive at de fleste kan leve med lite eller ingen plager det meste av tiden.

Mange eksperter er nå enige om at astmakontroll bør være målet med astmabehandlingen. AstmaKontrollTest er et validert spørreskjema utviklet av eksperter på astma. AstmaKontrollTest kan være et nyttig verktøy for pasient og lege/sykepleier for å vurdere astmakontroll og om det eventuelt er behov for justering av behandlingen.

Resultatet kan hjelpe deg å kartlegge ditt nivå av astmakontroll.

Dersom du ønsker å ta testen, klikk nedenfor!

Har du kontroll på din astma?


 
>