Pustite da dijete odgovori na sljedeća četiri pitanja

1. korak: Pustite dijete da odgovori na prva četiri pitanja (1 - 4). Ako Vašem djetetu treba pomoć s čitanjem ili razumijevanjem pitanja, možete mu pomoći, ali pustite da dijete samo odabere odgovor.
Odgovorite na preostala tri pitanja (5 - 7) sami i nemojte dopustiti da djetetovi odgovori utječu na Vaše. Nema točnih ni netočnih odgovora.
2. korak: Kliknite na odgovor za svako pitanje. Vidjet ćete da se u stupcu zdesna prikazuje brojčani rezultat.
3. korak: Nakon što Vi i Vaše dijete odgovorite na svih sedam pitanja, kliknite na "POGLEDAJTE SVOJ REZULTAT" da biste vidjeli rezultat.
4. korak: Ispišite rezultate testa i odnesite ih liječniku kako biste mogli razgovarati o djetetovu ukupnom rezultatu