Dette spørreskjemaet er laget for å hjelpe deg å beskrive astmaen din og hvordan astmaen påvirker hvordan du har det og hva du er i stand til å gjennomføre. For å fylle ut skjemaet, vennligst sett et kryss i den boksen som er mest dekkende for svaret ditt.

Start testen
AstmaKontrollTest er en ENKEL TEST som kan passe for personer med astma (som er 12 år eller eldre).<br> Testen består av 5 SPØRSMÅL som man kan fylle ut online eller offline.
Resultatet kan hjelpe deg med å vurdere din astmakontroll.
Det kan være nyttig å snakke med legen eller sykepleieren din om resultatet.
Det kan også være en idé å ta testen forskjellige tider på året.