Test

  1. I løpet av de siste ukene,hvor stor del av tiden har astmaen hindret deg i å gjøre så mye som vanlig på jobben, på skolen eller hjemme?
  2. I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du vært tungpustet?
  3. I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte gjorde astmasymptomene dine (piping, hosting, tungpusthet, tetthet eller smerter i brystet) at du våknet om natten, eller tidligere enn vanlig om morgenen?
  4. I løpet av de siste fire ukene, hvor ofte har du brukt anfallsmedisin eller forstøverapparat (slik som Airomir®, Bricanyl® , Buventol®, eller Ventoline)?
  5. Hvordan vil du vurdere din egen kontroll over astmasymptomene i løpet av de siste fire ukene?
Poengsum: