Test

  1. Hvordan er astmaen din i dag?
  2. Hvor vanskelig er det med astmaen din når du løper, trener eller driver med idrett?
  3. Hoster du på grunn av astmaen din?
  4. Våkner du om natten på grunn av astmaen din?
  5. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mange dager hadde barnet astmasymptomer på dagtid?
  6. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mange dager hadde barnet piping i brystet i løpet av dagen på grunn av astmaen?
  7. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mange dager våknet barnet om natta på grunn av astmaen?
Poengsum: