Poproś swoje dziecko, aby odpowiedziało na 4 kolejne pytania

Krok 1: Proszę pozwolić swojemu dziecku odpowiedzieć na pierwsze cztery pytania (Od 1 do 4). Jeśli dziecko potrzebuje pomocy w przeczytaniu lub zrozumieniu pytania możesz mu pomóc, ale proszę pozwól, aby dziecko samo wybrało odpowiedź.

Następnie samodzielnie odpowiedz na
kolejne trzy pytania (od 5 do 7), starając się, aby odpowiedzi dziecka nie miały wpływu na Twoje odpowiedzi. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi.

Krok 2: Kliknij przycisk Wynik po każdym pytaniu.
Zobaczysz liczbę punktów, która pojawi się w kolumnie po prawej stronie.

Krok 3: Po odpowiedzi na wszystkie pytania kliknij przycisk "Wynik", aby zobaczyć wynik testu.

Krok 4: Wydrukuj i pokaż wynik lekarzowi, tak aby porozmawiać o kontroli astmy u Twojego dziecka.