Nechajte svoje dieťa vyplniť nasledujúce štyri otázky

Test kontroly astmy je jednoduchý test vhodný pre pacientov s astmou vo veku 4-11 rokov. Výsledky Vám môžu pomôcť určiť úroveň kontroly astmy Vášho dieťata. Môže Vám tiež pomôcť v rozhovore s lekárom alebo sestričkou o astme Vášho dieťaťa. Test je vhodné vyplniť viackrát do roka v rôznych časových úsekoch.

Krok 1: Milí rodičia, nechajte dieťa odpovedať na prvé štyri otázky (1 až 4). Ak potrebuje pri čítaní alebo pochopení otázky pomoc, môžete mu ju poskytnúť, ale nechajte ho vybrať odpoveď samé.
Sami vyplňte zostávajúce tri otázky (5 až 7) bez toho, aby Vaše odpovede ovplyvnili reakcie dieťaťa. Neexistujú žiadne správne alebo nesprávne odpovede.

Krok 2:Pri každej otázke zvoľte jednu z možností. Svoje číselné skóre uvidíte v stĺpci napravo.

Krok 3: Po zodpovedaní všetkých siedmich otázok, stlačte tlačidlo „VAŠE SKÓRE“, aby ste videli svoje výsledky.

Krok 4: Výsledok testu si môžete uložiť alebo vytlačiť a skonzultovať ho s lekárom Vášho dieťaťa.