ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost GlaxoSmithKline nabízí výrobky a služby k diagnostice, prevenci a léčbě onemocnění. Její léky na předpis určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví podléhají regulaci ze strany státních orgánů v každé ze zemí, kde společnost provozuje svou činnost. K těmto orgánům patří například FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) ve Spojených státech amerických (USA) nebo Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Regulační agentura pro léky a výrobky péče o zdraví) ve Spojeném království. Tyto předpisy často stanovují omezení ohledně informací o předepisování, které lze sdělovat veřejnosti, a vy se tudíž musíte poradit se svým lékařem. Někdy musíte také navštívit jiné webové stránky věnované zdravotní péči, chcete-li zjistit více o přípravcích na předpis.

Tyto webové stránky byly vytvořeny jako služba společnosti GlaxoSmithKline. I přes naši nejlepší snahu se může stát, stejně jako u každé jiné služby, že informace na těchto webových stránkách časem zastarají. Nic, co je na těchto webových stránkách uvedeno, nesmí být chápáno ani vykládáno jako poskytnutí rady nebo doporučení ani jako východisko, na němž lze zakládat nějaké rozhodnutí či jednání. Je důležité, abyste se řídili pouze tím, co vám ohledně vašeho vlastního zdravotního stavu poradí lékař. Společnost GlaxoSmithKline nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost ani použití informací obsažených na těchto webových stránkách, ani odpovědnost za jejich aktualizaci. Tyto materiály se poskytují „V DANÉ PODOBĚ“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ. K TOMU PATŘÍ MIMO JINÉ I IMPLICITNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEPORUŠOVÁNÍ ČEHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO. V některých jurisdikcích není vyloučení implicitních záruk povoleno, a proto je možné, že se vás výše uvedené vyloučení netýká.

Tyto stránky Spojeného království mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky na internetu, včetně webových stránek pro přidružené partnery společnosti GlaxoSmithKline v jiných zemích. Společnost GlaxoSmithKline na sebe nemůže brát odpovědnost za informace nacházející se na webových stránkách, které náleží třetím stranám a nad nimiž nemá kontrolu. Zde vás prosíme o pochopení, neboť přestože se společnost GlaxoSmithKline snaží nabízet odkazy pouze na takové webové stránky třetích stran, které dodržují všechny příslušné zákony a předpisy i standardy společnosti GlaxoSmithKline, obsah těchto webových stránek náležejících třetím stranám se mění, aniž by to bylo společnosti GlaxoSmithKline oznamováno. Z toho důvodu nemůžeme zodpovídat ani přijímat odpovědnost za žádné informace ani názory obsažené na webových stránkách třetí strany.

Nic z toho, co je uvedeno na těchto webových stránkách, neznamená výzvu ani nabídku k investici či obchodování s cennými papíry či americkými depozitními certifikáty (ADR) společnosti GlaxoSmithKline. Zejména se může stát, že se skutečné výsledky a vývoj budou zásadně lišit od předpovědí, názorů či očekávání vyjádřených na těchto webových stránkách, a co se týče vývoje cenných papírů do budoucna, nelze se spoléhat na to, jak si jejich cena vedla v minulosti.