DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


© 2002, by QualityMetric Incorporated.
Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.

© 2001 - 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies
All Rights Reserved.


Společnost GlaxoSmithKline vám tímto dává svolení ke kopírování materiálů, které zveřejní na těchto webových stránkách, a to pouze pro nekomerční účely a za předpokladu, že na každé kopii těchto materiálů, kterou pořídíte, zůstanou veškerá oznámení o autorských a jiných vlastnických právech i případná odmítavá stanoviska obsažená v těchto materiálech a na těchto webových stránkách.

Nic, co je zde uvedeno, nelze vykládat jako udělení licence či práva v rámci patentu nebo ochranné známky společnosti GlaxoSmithKline či třetí strany, ať by se mělo jednat o udělení konkludentní, udělení prostřednictvím překážky uplatnění žalobního nároku nebo udělení jiné. Není-li výše výslovně stanoveno jinak, nelze nic, co je zde uvedeno, vykládat jako udělení licence či práva v rámci autorských práv společnosti GlaxoSmithKline.

Ochranné známky, jakož i známky pro služby, které společnost GlaxoSmithKline vlastní nebo k nim má udělenou licenci, jsou v textu zvýrazněny a napsány kurzivou, tučným písmem či velkými písmeny, např. Seretide nebo Tums.

Společnost GlaxoSmithKline si nenárokuje vlastnické právo vůči žádné ochranné známce třetí strany zobrazené na těchto webových stránkách, ani spojení s ní. Účelem těchto ochranných známek třetích stran je pouze odlišit produkty a služby daných vlastníků. Z použití těchto známek nelze dovozovat žádnou finanční záštitu ani podporu ze strany společnosti GlaxoSmithKline.

Pokud si přejete test kontroly astmatu (Asthma Control TestTM) použít v klinické praxi nebo v rámci výzkumného projektu, který společnost GlaxoSmithKline nefinancuje, klikněte prosím zde .