Legal Notices

Tyto stránky řídí a spravuje GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) ze svých kanceláří na území UK.

Účelem vytvoření těchto webových stránek je umožnit použití testu kontroly astmatu.

Tyto webové stránky nejsou určeny pro občany USA či Nového Zélandu.

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

GSK prohlašuje, že informace poskytnuté na těchto stránkách jsou vhodné pouze pro použití v ČR. Osoby, které se na tyto stránky dostaly odjinud, tak učinily ze své vlastní iniciativy a samy zodpovídají za dodržování místních zákonů v rozsahu, ve kterém věc místní zákony upravují.

Použití těchto stránek je na riziko uživatele. Společnost GSK na sebe nebere žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou ani následnou ztrátu vzniklou použitím těchto stránek, přičemž veškeré implicitní záruky jsou vyloučeny v rozsahu, který anglické zákony umožňují.

Společnost GSK nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, jimiž byl infikován uživatel po použití zvukových nahrávek, video záznamů, údajů či textů uvedených na těchto stránkách.

POUŽITÍ INFORMACÍ

Sdělení uživatelů (jiná než osobní či informace ohledně zdravotního stavu chráněné Oznámením o ochraně osobních údajů) nejsou považována za důvěrná a soukromá, přičemž společnost GSK může tyto informace použít za jakýmkoli účelem, včetně pořizování jejich kopií a jejich zveřejnění, a může tento sdělený obsah použít pro jakékoli účely, včetně obchodních.

JURISDIKCE

Tato Právní oznámení společně s Prohlášením o duševním vlastnictví, Zásadami ochrany soukromí, Odmítnutím odpovědnosti a Zásadami o používání souborů cookies, jakož i obsah těchto stránek se řídí anglickými zákony.

ZMĚNY

Tato Právní oznámení společně s Prohlášením o duševním vlastnictví, Zásadami ochrany soukromí, Odmítnutím odpovědnosti a Zásadami o používání souborů cookies mohou být kdykoli revidována, proto by je měl uživatel pravidelně kontrolovat.