Úvod, test pro děti

Část 1

Dospělý a dítě

1. krok: Nechte své dítě odpovědět na první čtyři otázky (1 až 4). Potřebuje-li Vaše dítě pomoci se čtením otázek nebo s jejich porozuměním, můžete mu pomoci, ale výběr odpovědi nechejte na něm.

Adults with children

4

otázky

Část 2

Dospělý

2. krok: Na zbývající tři otázky (5 až 7) odpovězte sám/sama a nenechte se při odpovědi ovlivnit tím, jak odpovědělo Vaše dítě. Neexistuje žádná správná nebo špatná odpověd.


3. krok: Odevzdejte dotazník lékaři a promluvte si o celkovém výsledku svého dítěte.

Adult No Children

3

otázky