VASTUTUSE VÄLISTAMINE

GlaxoSmithKline pakub tooteid ja teenuseid haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks ning raviks. Ettevõttes toodetavaid ja arstide määratavaid retseptiravimeid reguleerivad selle tegevuskohariikide riiklikud agentuurid, nt Ameerika Ühendriikide (USA) Toidu- ja Ravimiamet ning Ühendkuningriigi ravimiamet Healthcare Products Regulatory Agency. Antud eeskirjad piiravad sageli ravimi väljakirjutamist ja muudavad ravimi avalikkusele kättesaamatumaks, mistõttu on vaja pöörduda oma arsti poole retsepti saamiseks. Kui soovite leida lisateavet retseptiravimite kohta, tutvuge muude tervishoiuteemaliste veebisaitidega.

Antud veebisait on välja töötatud GlaxoSmithKline’i pakutava teenusena. Nagu ka kõigi muude teenuste puhul, võib käesoleva veebisaidi sisu vaatamata meie püüdlustele aeguda. Selle veebisaidi sisu ei tohi tõlgendada nõuande või soovitusena ja selle põhjal ei tohi tegutseda ega otsuseid teha. Tähtis on, et tuginete üksnes teid konkreetses olukorras nõustava tervishoiutöötaja nõuannetele. GlaxoSmithKline ei vastuta sellel veebisaidil oleva teabe täpsuse, täielikkuse ega kasutamise eest ega võta endale kohustust seda uuendada. Need materjalid on esitatud „OLEMASOLEVAL KUJUL”, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, MUUHULGAS ILMA KAUDSE GARANTIITA TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE KOHTA. Mõningad kohtualluvuspiirkonnad ei võimalda kaudsete garantiide välistamist, mistõttu ülalmainitud välistamine ei pruugi teie puhul kehtida.

Käesolev Ühendkuningriigi põhine veebisait võib teid suunata teistele veebisaitidele internetis, sh GlaxoSmithKline’i sidusettevõtete veebisaitidele muudes riikides. GlaxoSmithKline ei saa vastutada ühegi mitte tema kontrolli all oleva kolmanda isiku veebisaidil oleva teabe eest. Ehkki GlaxoSmithKline püüab esitada vaid linke veebisaitidele, mis järgivad kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju ning GlaxoSmithKline'i standardeid, peate mõistma, et nende kolmandate isikute veebisaitide sisu võib muutuda GlaxoSmithKline’i teadmata. Seetõttu ei saa me kolmandate isikute veebisaitidel oleva teabe või arvamuste suhtes vastutust ega kohustusi võtta.

Antud veebisaidil ei ole miski mõeldud kutse või ettepanekuna investeerida GlaxoSmithKline’i väärtpaberitesse ega ADR-i või nendega tegeleda. Lisaks võivad tegelikud tulemused ja areng oluliselt erineda igasugustest sellel veebisaidil toodud prognoosidest, arvamustest või ootustest ning väärtpaberite hinna muutusi minevikus ei tohi võtta edasiste prognooside aluseks.