INTELLEKTUAALOMAND


© 2002, by QualityMetric Incorporated.
Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.

© 2001 - 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies
All Rights Reserved.


Käesolevaga annab GlaxoSmithKline loa kopeerida materjale, mille oleme avaldanud antud veebisaidil, üksnes mitteärilistel eesmärkidel ja tingimusel, et koopia materjalidest sisaldab kõiki autoriõigusi ja muid omandiõigusi käsitlevaid teateid ning kõiki nendes materjalides ja veebisaitidel leiduvaid vastutuse välistamisi.

Antud dokumendis sisalduvat teavet ei tohi tõlgendada alusena, mis annab GlaxoSmithKline'i või mõne kolmanda isiku mis tahes patendi või kaubamärgi kohase litsentsi või õiguse kaudselt, vastuväidete piiramise teel või muul viisil. Antud dokumendis sisalduvat teavet ei tohi tõlgendada litsentsi või õiguste andmisena GlaxoSmithKline’i autoriõiguste raames, välja arvatud ülalpool selgesõnaliselt mainitud juhud.

GlaxoSmithKline’ile kuuluvate või talle litsentsitud kauba- ja teenusemärgid, nt Seretide või Tums, eristatakse neid ümbritsevast tekstist ja esitatakse kald- või paksus kirjas või läbivalt suurtähtedega.

GlaxoSmithKline ei ole õigusi ühegi käesoleval veebilehel esineva kolmanda isiku kaubamärgi suhtes ega oma seost nendega. Antud kolmandate isikute kaubamärke kasutatakse üksnes nende vastavate omanike toodete ja teenuste eristamiseks ning nende märkide kasutamisest ei järeldu mitte mingisugust GlaxoSmithKline’i poolset sponsorlust ega heakskiitu.

Kui soovite kasutada Astma Kontrolli TestiTM kliinilises praktikas või mitte GlaxoSmithKline'i rahastatud uuringuprojekti raames, siis klõpsake siin .