ÕIGUSTEAVE

Antud veebisaiti juhib ja käitab GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) oma Ühendkuningriigi kontorist.

Antud veebisait on loodud eesmärgiga luua Astma Kontrolli Testi kasutamise võimalus.

Antud veebisait ei ole mõeldud Ameerika Ühendriikide ega Uus-Meremaa alalistele elanikele.

GARANTII PUUDUMINE

GSK ei väida, et sellel veebisaidil esitatud materjal on kohane või kättesaadav kasutamiseks väljaspool Ühendkuningriiki. Need, kes otsustavad kasutada seda veebisaiti teistest asukohtadest, teevad seda omal algatusel ja vastutavad võimalike kohaldatavate kohalike õigusaktide järgimise eest nende kohaldamise ulatuses.

Veebisaidi kasutamine toimub kasutajate vastutusel. GSK ei vastuta antud veebisaidi kasutamisest tingitud otsese ega kaudse kahju eest ja välistab kõik kaudsed garantiidest Inglismaa õigusega lubatud määral.

GSK ei vastuta viiruste eest, mis nakatavad kasutaja arvuti veebisaidi heli-, video- või tekstisisu või andmete kasutamisel.

TEABE KASUTAMINE

Veebisaidi kasutajate edastatud teave (v.a isikuandmed või terviseteave, mida käsitletakse privaatsusavalduses) on mittekonfidentsiaalne. Info on avalik ning GSK võib kasutada sellist teavet mis tahes otstarbel, muuhulgas taasesitamiseks või avaldamiseks, ja võib kasutada selles sisalduvaid ideid mis tahes eesmärkidel, sealhulgas ärilistel.

KOHTUALLUVUS

Käesolevat õigusteavet koos intellektuaalomandi avalduse, privaatsuspõhimõtete, vastutuse välistamise ja küpsiste kasutamise põhimõtetega reguleerib Inglismaa õigus.

MUUDATUSED

Käesolevat õigusteavet koos intellektuaalomandi avalduse, privaatsuspõhimõtete, vastutuse välistamise ja küpsiste kasutamise põhimõtetega võidakse igal ajal muuta ja seepärast soovitatakse kasutajatel need aeg-ajalt üle vaadata.