VASTUUVAPAUSLAUSEKE

GlaxoSmithKline tarjoaa tuotteita ja palveluja sairauksien diagnosointiin, ehkäisyyn ja hoitoon. Reseptilääkkeitä valvoo kussakin GlaxoSmithKlinen liiketoimintamaassa valtion virasto, kuten FDA Yhdysvalloissa tai MHRA Isossa-Britanniassa. Viranomaismääräykset rajoittavat usein tuotetietojen julkaisemista suurelle yleisölle, joten omasta tilanteesta on keskusteltava terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Saadakseen lisätietoa reseptivalmisteista on ehkä käytävä myös muilla terveydenhuollon verkkosivustoilla.

Tämä verkkosivusto on kehitetty GlaxoSmithKlinen palveluna. Kuten minkä tahansa muun palvelun yhteydessä, verkkosivuston tiedot saattavat vanhentua ajan myötä, vaikka tämä yritettäisiin estää parhaan kyvyn mukaan. Mitään tällä verkkosivustolla olevaa ei tule pitää neuvona eikä suosituksena, eikä kenenkään tule tehdä mitään päätöksiä eikä ryhtyä mihinkään toimiin tämän sivuston pohjalta. On tärkeää muistaa, että vain terveydenhuoltohenkilöstö on oikea taho antamaan neuvoja kunkin omassa tilanteessa. GlaxoSmithKline ei ota vastuuta verkkosivustolla olevien tietojen täsmällisyydestä, täydellisyydestä, käytöstä eikä päivityksestä. Materiaalit esitetään SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA EKSPLISIITTISIÄ TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA. TÄMÄ KOSKEE MUUN MUASSA KAUPALLISEEN HYÖDYNNETTÄVYYTEEN, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN LIITTYVIÄ IMPLISIITTISIÄ TAKUITA. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli implisiittisten takuiden poissulkemista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske sinua.

Tämä U.K-pohjainen verkkosivusto saattaa linkittää käyttäjän muille internetsivustoille, mm. GlaxoSmithKlinen tytäryhtiöiden sivustoille muissa maissa. GlaxoSmithKline ei voi ottaa vastuuta kolmansien osapuolien verkkosivuilla olevista tiedoista, jotka eivät ole yhtiön hallinnassa. GlaxoSmithKline pyrkii tarjoamaan linkkejä vain sellaisille kolmansien osapuolien verkkosivustoille, jotka noudattavat kaikkia asianmukaisia lakeja ja asetuksia ja GlaxoSmithKlinen standardeja, mutta pyydämme ymmärtämään, että kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisältö voi muuttua ilman, että siitä ilmoitetaan GlaxoSmithKlinelle. Emme siis voi olla vastuussa emmekä ota vastuuta millään kolmannen osapuolen verkkosivustolla olevista tiedoista tai mielipiteistä.

Mitään tällä verkkosivustolla ei voida pitää kutsuna eikä tarjouksena sijoittaa GlaxoSmithKlinen arvopapereihin tai ADR-osaketalletustodistuksiin tai käydä kauppaa niillä. Varsinkin todelliset tulokset ja kehityssuunnat saattavat erota olennaisesti mistä tahansa tällä verkkosivustolla mainituista ennusteista, mielipiteistä tai odotuksista, eikä arvopaperien aiempiin toteutuneisiin hintoihin pidä luottaa viitteenä tulevista toteutuvista hinnoista.