IMMATERIAALIOIKEUDET


© 2002, by QualityMetric Incorporated.
Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.

© 2001 - 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies
All Rights Reserved.


GlaxoSmithKline antaa täten luvan kopioida tällä verkkosivustolla julkaisemiaan materiaaleja vain ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että kaikki materiaaleissa ja tällä verkkosivustolla olevat tekijänoikeutta tai muuta omistusta ilmaisevat huomautukset ja vastuuvapauslausekkeet säilytetään kaikissa näistä materiaaleista tehdyissä kopioissa.

Mitään tässä mainittua ei pidä tulkita niin, että siinä myönnettäisiin epäsuorasti, rajoitusten kautta tai muutoinkaan mitään lisenssejä tai oikeuksia mihinkään GlaxoSmithKlinen tai kolmansien osapuolien patenttiin tai tavaramerkkiin. Edellä mainittua lukuun ottamatta mitään tässä mainittua ei pidä tulkita niin, että siinä myönnettäisiin mitään lisenssejä tai oikeuksia mihinkään GlaxoSmithKlinen tekijänoikeuteen.

GlaxoSmithKlinen omistamat tai sille lisensoidut tavaramerkit ja palvelumerkit on erotettu ympäröivästä tekstistä kursivoinnilla, lihavoinnilla tai suuraakkosin.

GlaxoSmithKline ei omista mitään tällä verkkosivustolla mainittuja kolmansien osapuolien tavaramerkkejä, eikä yhtiöllä ole kytköksiä niihin. Tällaisia kolmansien osapuolien tavaramerkkejä käytetään vain kunkin omistajan tuotteiden ja palveluiden identifioimiseen, eikä näiden merkkien käyttö tarkoita sponsorointia tai tukea GlaxoSmithKlinen osalta.

Jos haluat käyttää Asthma Control TestTM -testiä kliinisessä työssä tai tutkimusprojektissa, jota ei rahoita GlaxoSmithKline, klikkaa tästä .