OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Sivustoa hallinnoi ja hoitaa GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) Isossa-Britanniassa olevasta toimipaikasta käsin.

Verkkosivusto on suunniteltu Asthma Control Test -testin käyttöä varten.

Verkkosivusto ei ole tarkoitettu Yhdysvaltojen eikä Uuden-Seelannin asukkaille.

EI TAKUUTA

GSK ei anna ymmärtää, että sivuston materiaali soveltuisi käytettäväksi tai olisi saatavilla Ison-Britannian ulkopuolella. Henkilöt, jotka käyttävät sivustoa muualla, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, jos ja siinä määrin kuin paikalliset lait asiaa koskevat.

Sivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. GSK ei ota vastuuta sivuston käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä eikä seurannaismenetyksistä, ja kaikki implisiittiset takuut suljetaan pois Ison-Britannian lakien sallimissa rajoissa.

GSK ei ota vastuuta tilanteista, joissa virus infektoi käyttäjän laitteiston sivustolla olevan audio- tai videomateriaalin, tietojen tai tekstin käytön seurauksena.

TIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Käyttäjien viestintää (muut kuin henkilökohtaiset tai terveyteen liittyvät tiedot, jotka kuuluvat tietosuojan piiriin ) käsitellään ei-luottamuksellisena ja omistusoikeuden alaisuuteen kuulumattomana, ja GSK voi käyttää tietoja mihin tahansa tarkoitukseen, mm. kopioida ja julkaista tietoja, ja käyttää viestinnän sisältämiä ideoita mihin tahansa tarkoitukseen, myös kaupallisiin tarkoituksiin.

LAINKÄYTTÖALUE

Nämä oikeudelliset huomautukset, immateriaalioikeuksia koskeva lausunto, tietosuojamenettely, vastuuvapauslauseke ja evästeiden käyttöperiaatteet sekä sivuston sisältö ovat Ison-Britannian lain alaisia.

MUUTOKSET

Oikeudellisia huomautuksia, immateriaalioikeuksia koskevaa lausuntoa, tietosuojamenettelyä, vastuuvapauslauseketta ja evästeiden käyttöperiaatteita sekä sivuston sisältöä saatetaan muokata milloin tahansa, joten käyttäjää kehotetaan tarkistamaan ne säännöllisesti.