‏תניות משפטיות

אתר זה מפוקח ומנוהל על ידי חברתGlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) ממשרדיה שבבריטניה.

אתר זה עוצב כך שיתאפשר שימוש במבחן השליטה באסתמה.

אתר זה לא נועד לתושבי ארצות הברית או ניו זילנד.

היעדר אחריות

GSK אינה מתחייבת שהחומרים הנכללים באתר יהיו מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לישראל. הבוחרים לגשת לאתר שלא מישראל עושים זאת ביוזמתם האישית ואחראים לשמירה על הדין המקומי החל עליהם, ככל שזה חל.

המשתמש באתר לוקח את כל הסיכונים הנובעים משימוש כאמור. GSK אינה אחראית להפסד ישיר, עקיף או תוצאתי בשל השימוש באתר ולא ניתנת כל אחריות ככל המותר על פי דין.

GSK לא תחוב בגין וירוסים שיפגעו במשתמש בשל השימוש באודיו, בווידאו, בתוכן או בטקסט הנכללים באתר זה.

שימוש במידע

תשדורות מהמשתמש (פרט למידע אישי או מידע הנוגע לבריאות המטופלים במסגרת מדיניות השמירה על הפרטיות) נחשבות בלתי סודיות ולא קניין המשתמש. GSK רשאית להשתמש במידע מתשדורות, כאמור, לכל מטרה, לרבות שחזור ופרסום, כמו גם לעשות שימוש ברעיונות הנכללים בתשדורות לכל מטרה, לרבות למטרות מסחריות.

תחום שיפוט

הדין הישראלי חל בכל הנוגע לתניות משפטיות אלו, ההצהרה על אודות קניין רוחני, מדיניות השמירה על פרטיות, תניות הפטור והמדיניות על אודות שימוש ב Cookies, לרבות כל התוכן הנכלל באתר.

שינויים

תניות משפטיות אלו, ההצהרה על אודות קניין רוחני, מדיניות השמירה על פרטיות, תניות הפטור והמדיניות על אודות שימוש ב Cookies, עשויים להתעדכן בכל עת. על כן, מומלץ למשתמש לבחון אותם בקביעות.