Disclaimer

GlaxoSmithKline nudi proizvode i usluge za dijagnosticiranje, sprječavanje i liječenje bolesti. Lijekove društva GlaxoSmithKline namijenjene za primjenu od strane zdravstvenih radnika i izdavanje na liječnički recept reguliraju vladine agencije u svakoj od zemalja u kojima GlaxoSmithKline posluje, kao što su Uprava za hranu i lijekove (engl. Food and Drug Administration, FDA) u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ili Regulatorna agencija za lijekove i medicinske proizvode (engl. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njihovi propisi često ograničavaju koje se informacije o lijeku mogu javno objaviti, pa se morate posavjetovati sa svojim zdravstvenim radnikom. Možda ćete morati posjetiti i druge mrežne stranice povezane sa sustavom zdravstvene zaštite da biste doznali više o lijekovima koji se izdaju na recept.

Ova je mrežna stranica razvijena kao usluga društva GlaxoSmithKline. Kao i kod svake druge usluge, unatoč svim naporima koje ulažemo, informacije na ovoj mrežnoj stranici mogu s vremenom zastarjeti. Ništa na ovoj mrežnoj stranici ne smije se tumačiti kao davanje savjeta ili preporuka i ne smije se uzimati kao osnova za donošenje odluka ili poduzimanje mjera. Važno je da se za savjet o Vašoj specifičnoj situaciji oslonite isključivo na zdravstvenog radnika. GlaxoSmithKline ne preuzima odgovornost za točnost, cjelovitost ni uporabu informacija sadržanih na ovoj mrežnoj stranici, kao ni za njihovo ažuriranje. Ovi materijali dolaze u obliku u "KAKVOM JESU" ("AS IS"), BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, BILO IZRIČITIH ILI PRETPOSTAVLJENIH, KOJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA, PRETPOSTAVLJENA JAMSTVA NA UTRŽIVOST, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU ILI NEKRŠENJE PRAVA. Neki pravni sustavi ne dopuštaju isključivanje pretpostavljenih jamstava, pa se prethodno navedena isključenja možda ne odnose na Vas.

Ova mrežna stranica za UK može sadržavati poveznice na druge mrežne stranice na internetu, uključujući mrežne stranice podružnica društva GlaxoSmithKline u drugim zemljama. GlaxoSmithKline ne može preuzeti odgovornost za informacije sadržane na mrežnoj stranici treće strane nad kojom nema kontrolu. Iako GlaxoSmithKline nastoji uključivati poveznice samo na one mrežne stranice trećih strana koje su u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima te standardima društva GlaxoSmithKline, sadržaj tih mrežnih stranica trećih strana može se mijenjati bez prethodne obavijesti društvu GlaxoSmithKline. Stoga ne možemo biti odgovorni i ne prihvaćamo odgovornost ni za kakve informacije ili mišljenja sadržana na bilo kojoj mrežnoj stranici treće strane.

Ništa na ovoj mrežnoj stranici ne predstavlja poziv na ni ponudu za ulaganje ili trgovanje vrijednosnim papirima ili američkim depozitnim priznanicama (engl. American Depositary Receipt, ADR) društva GlaxoSmithKline. Osobito je važno napomenuti da se stvarni rezultati i kretanja mogu materijalno razlikovati od bilo kakvog predviđanja, mišljenja ili očekivanja izraženog na ovoj mrežnoj stranici te se dosadašnje kretanje cijene vrijednosnih papira ne smije uzimati kao vodič za njihovo kretanje u budućnosti.