Intellectual Property

GlaxoSmithKline Vam ovim putem daje ovlaštenje za kopiranje materijala objavljenih na ovoj mrežnoj stranici isključivo za nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da sve kopije materijala koje izradite zadrže sve podatke o autorskim pravima te druge napomene o vlasništvu i sve izjave o odricanju od odgovornosti sadržane u njima i na ovoj mrežnoj stranici.

Ništa sadržano na ovoj mrežnoj stranici ne smije se tumačiti na način da implicitno, prekluzivno ili na bilo koji drugi način daje bilo kakvu licenciju ili pravo osigurano bilo kojim patentom ili žigom društva GlaxoSmithKline ili bilo koje treće strane. Osim u smislu izričito navedenom u prethodnom tekstu, ništa sadržano na ovoj mrežnoj stranici ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakve licencije ili prava osiguranog bilo kojim autorskim pravom društva GlaxoSmithKline.

Žigovi i zaštitni znakovi usluga u vlasništvu društva GlaxoSmithKline ili licencirani društvu GlaxoSmithKline, kao što su Seretide ili Tums, istaknuti su u odnosu na okolni tekst kurzivom, masnim tiskom ili tiskanim slovima.

GlaxoSmithKline ne polaže pravo vlasništva niti bilo kakvu povezanost s bilo kojim žigovima trećih strana koji se pojavljuju na ovoj mrežnoj stranici. Takvi žigovi trećih strana koriste se samo kako bi se identificirali proizvodi i usluge njihovih vlasnika te se iz uporabe navedenih žigova ne podrazumijeva pokroviteljstvo niti poticanje od strane društva GlaxoSmithKline.

Ako želite koristiti Asthma Control TestTM u kliničkoj praksi ili u sklopu istraživačkog projekta koji ne sponzorira GlaxoSmithKline, kliknite ovdje.