Uvod, test za dijete

1. dio

Odrasla osoba i dijete

1. korak: Pustite dijete da odgovori na prva četiri pitanja (1 - 4). Ako Vašem djetetu treba pomoć s čitanjem ili razumijevanjem pitanja, možete mu pomoći, ali pustite da dijete samo odabere odgovor.

Adults with children

4

pitanja

2. dio

Odrasla osoba

2. korak: Odgovorite na preostala tri pitanja (5 - 7) sami i nemojte dopustiti da djetetovi odgovori utječu na Vaše. Nema točnih ni netočnih odgovora.

3. korak: Ispišite rezultate testa i odnesite ih liječniku kako biste mogli razgovarati o djetetovu ukupnom rezultatu

Adult No Children

3

pitanja