ATRUNA

GlaxoSmithKline piedāvā produktus un pakalpojumus slimību diagnostikai, profilaksei un ārstēšanai. Recepšu zāļu izmantošanu veselības aprūpes speciālistu praksē regulē attiecīgās valsts likumdošana un kontrolē iestādes katrā valstī, kurā GlaxoSmithKline nodarbojas ar uzņēmējdarbību, piemēram Pārtikas un zāļu dienests Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) vai arī Zāļu un veselības produktu uzraudzības aģentūra Lielbritānijā. Attiecīgās valsts izdotie normatīvie akti un citi noteikumi bieži vien ierobežo informācijas apmēru par zālēm, ko var atklāt sabiedrībai, lai Jums būtu vajadzība konsultēties ar savu veselība aprūpes speciālistu. Jums arī varētu būt nepieciešamība apmeklēt citas veselības aprūpes vietnes un mājas lapas, lai uzzinātu vairāk par recepšu zālēm.

Šī vietne ir izstrādāta kā GlaxoSmithKline pakalpojums. Neraugoties uz mūsu labākajiem centieniem, tāpat kā jebkurš cits pakalpojums, arī informācija šajā vietnē ar laiku var novecot. Neko šajā vietnē nevajadzētu interpretēt kā padomu vai ieteikumu un uz to nevajadzētu paļauties kā pamatu lēmuma pieņemšanai vai rīcībai. Ir svarīgi, lai Jūs paļautos tikai uz veselības aprūpes speciālista padomu attiecībā uz Jūsu konkrēto situāciju. GlaxoSmithKline neuzņemas atbildību par šajā vietnē iekļautās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai izmantošanu, nedz arī atbildību par tās atjaunināšanu. Šie materiāli ir sniegti “TĀDĀ VEIDĀ, KĀDI TIE IR” BEZ JEBKĀDAS TIEŠI VAI NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS, IESKAITOT (BET NE TIKAI) NETIEŠI NORĀDĪTĀS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PIEMĒROTĪBU TIRGUM, IZMANTOŠANAI KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU. Atsevišķās jurisdikcijās netieši norādīto garantiju izslēgšana nav atļauta, tādējādi augstāk minētā atruna var uz Jums neattiekties.

Šī Lielbritānijā izvietotā vietne var saturēt saites uz citām vietnēm internetā, ieskaitot GlaxoSmithKline partneru vietnes citās valstīs. GlaxoSmithKline nevar uzņemties atbildību par informāciju, kas atrodama trešās puses vietnēs ārpus GlaxoSmithKline kontroles. Lai gan GlaxoSmithKline cenšas sniegt saites tikai uz trešo pušu vietnēm, kas ievēro visus piemērojamos likumus, noteikumus un GlaxoSmithKline standartus, lūdzu, saprotiet, ka šo trešo pušu vietņu saturs ir pakļauts izmaiņām, par kurām GlaxoSmithKline netiek informēta. Tādēļ mēs nevaram uzņemties atbildību par jebkādu informāciju vai viedokli, ko satur jebkura trešās puses vietne.

Nekas šajā vietnē nav nav aicinājums vai piedāvājums investēt vai darboties ar GlaxoSmithKline vērtspapīriem vai Amerikas depozitārajiem sertifikātiem (ADR). Jo īpaši jāņem vērā, ka konkrēti faktiskie rezultāti un attīstības pavērsieni var faktiski atšķirties no jebkuras prognozes, viedokļa vai sagaidāmā rezultāta, kas pausts šajā vietnē. Nevajadzētu paļauties uz informāciju par vērtspapīru pagātnes cenu svārstībām to nākotnes vērtības prognozēšanai.