INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS


© 2002, by QualityMetric Incorporated.
Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.

© 2001 - 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies
All Rights Reserved.


GlaxoSmithKline atļauj Jums kopēt šajā mājas lapā izvietotos materiālus tikai nekomerciālai lietošanai ar nosacījumu, ka jebkura šo materiālu kopija, ko Jūs izveidosiet, saglabās visus autortiesību un citus īpašumtiesību brīdinājumus un atrunas, kas izvietoti šajā mājas lapā.

Nekas no šajā vietnē minētā netiks interpretēts kā licences vai tiesību piešķiršana uz GlaxoSmithKline vai jebkuras trešās puses patentu vai zīmolu uz iesaistīšanas, izslēgšanas principa vai cita pamata, izņemot augstāk skaidri minētos gadījumus. Nekas no šeit minētā netiks interpretēts kā licences vai tiesību piešķiršana nevienas GlaxoSmithKline autortiesības ietvaros.

Produktu un pakalpojumu zīmoli, kas pieder vai kuru licence pieder GlaxoSmithKline, piemēram, Seretide vai Turns, tiek atdalīti no pārējā teksta un formatēti slīprakstā, treknrakstā vai tikai ar lielajiem burtiem.

GlaxoSmithKline nepiesaka īpašumtiesības, nedz arī jebkāda veida saistību ar trešo pušu tirdzniecības zīmēm, kas parādās šajā vietnē. Šādas trešo pušu tirdzniecības zīmes tiek izmantotas tikai, lai identificētu produktus un pakalpojumus, ko piedāvā to attiecīgie īpašnieki, un, šo zīmju izmantošana šajā vietnē nenozīmē to sponsorēšanu vai atbalstīšanu no GlaxoSmithKline puses.

Ja Jūs vēlaties izmantot Asthma Control TestTM, kuru neffinansē GlaxoSmithKline, klīniskajā praksē vai izpētes projektā, lūdzu, spiediet šeit here.