PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTO DATU AIZSARDZĪBU

Atjaunināts: 2014. gada 10. decembrī

Šis paziņojums par privāto datu aizsardzību nosaka, kā GSK izmanto un aizsargā jebkādu informāciju, ko Jūs mums sniedzat. Mēs cienām Jūsu privātumu un esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personīgo informāciju. Šis paziņojums par privāto datu aizsardzību izskaidro, kā mēs ievācam, pārsūtām, apstrādājam, izmantojam un atklājam Jūsu datus, kā arī nosaka mūsu piemērotos drošības pasākumus.

Sniedzot mums savu personīgo informāciju, Jūs piekrītat tās pārsūtīšanai, apstrādei, izmantošanai un atklāšanai atbilstoši šim paziņojumam par privāto datu aizsardzību.

Informāciju par vietņu vai mobilo lietotņu administratoru (un GSK struktūrvienību, kas kontrolē jebkuru personu identificējošu informāciju (PII)) var atrast vietņu lapu kājenē un/vai kontaktinformācijas lapā, un mobilo lietotņu licences līgumā.

Ko mēs ievācam

Mēs ievācam personu identificējošu informāciju (PII), ko Jūs mums sniedzat, kas ir informācija, kas ļauj Jūs identificēt kā personu. Mēs to darām tikai tad, kad Jūs esat piekritis/-usi mūsu lūgumam pēc šīs informācijas. Šī PII var ietvert Jūsu

Kā mēs izmantojam Jūsu PII

Sniedzot savu PII, Jūs piekrītat, ka, ja to pieļauj vietējā likumdošana vai ja esat piekritis/-usi šādai ziņu saņemšanai no mums, mēs varam izmantot šo informāciju:

Vietnes un mobilās lietotnes lietošanas informācija

Mēs arī automātiski ievācam informāciju par Jūsu datora pārlūka tipu un operētājsistēmu, vietnēm, ko Jūs apmeklējāt pirms un pēc mūsu vietņu apmeklēšanas, standarta serveru reģistra informāciju, interneta protokola (IP) adreses, GPS atrašanās vietas datus, mobilā tālruņa operatoru un mobilā tālruņa operētājsistēmu. Mēs uzkrājam šo informāciju, lai izprastu, kā mūsu apmeklētāji izmanto mūsu vietnes un mobilās lietotnes, lai mēs varētu uzlabot mūsu piedāvātos pakalpojumus. GPS atrašanās vietas dati parasti neļauj identificēt atsevišķos lietotājus. Mēs varam dalīties ar šo uzkrāto informāciju arī ar citām GSK grupas kompānijām vai citām trešajām pusēm. Šī informācija ietver:

Kā mēs aizsargājam Jūsu PII

GSK veiks piemērotus juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju atbilstoši piemērojamajiem privāto datu aizsardzības un datu drošības likumiem. Kad GSK izmanto trešo pušu pakalpojumus, šo pakalpojumu sniedzējs tiks rūpīgi izraudzīts un tam būs jāizmanto piemēroti līdzekļi personīgās informācijas drošuma un konfidencialitātes aizsardzībai. Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt Jūsu PII pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu vai atklāšanu. Diemžēl informācijas pārsūtīšana caur internetu vai mobilā tālruņa tīkla savienojumu nav pilnībā droša. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu Jūsu PII, mēs negarantējam PII drošību, ko Jūs pārsūtāt uz mūsu vietnēm vai mobilajām lietotnēm – jebkura pārsūtīšana ir Jūsu pašu risks. Lai gan mēs nevaram garantēt, ka datu zudums, ļaunprātīga izmantošana vai izmainīšana nenotiks, tomēr, kad mēs būsim saņēmuši Jūsu informāciju, mēs piemērosim piemērotus tehniskos drošības mērus, lai novērstu šādus neveiksmīgus atgadījumus.

PII koplietošana ar trešajām pusēm

Mēs koplietojam Jūsu PII ar mūsu partneriem, līgumslēdzējiem un aģentiem normālas uzņēmējdarbības ietvaros, lai nodrošinātu darbības, kam Jūs esat piekrituši. Ja vien vietnē vai mobilajā lietotnē nav norādīts citādi, mēs nepārdosim un nenomāsim PII trešajām pusēm. Jūsu PII var tikt nodoti trešajai pusei tikai gadījumā, ja šī vietne vai tās daļa un ar to saistītie klientu dati tiek pārdoti, piešķirti vai nodoti citiem. Reizēm mēs izmantojam atlasītas trešās puses, lai sniegtu atbalsta pakalpojumus saistībā ar mūsu vietnēm, mobilajām lietotnēm. Šīs puses var laiku pa laikam piekļūt Jūsu informācijai, lai nodrošinātu mums šos pakalpojumus. Mēs pieprasām visām kompānijām, kas sniedz šādus pakalpojumus, ievērot tos pašus datu aizsardzības standartus, ko piemērojam mēs. Tām ir aizliegts izmantot šo informāciju saviem mērķiem, jo īpaši mēs neļaujam pakalpojumu sniedzējiem izmantot Jūsu personīgo informāciju savās mārketinga aktivitātēs.

Kad mēs varam atklāt Jūsu informāciju citiem

GSK patur tiesības atklāt Jūsu personīgo informāciju, ieskaitot Jūsu e-pasta adresi, lai ziņotu valdības iestādēm, attiecīgos tiesiskos procesos iesaistītajām pusēm ar lēmējtiesas vai tribunāla atļauju un citos gadījumos tādā apmērā, kā to pieprasa vai skaidri atļauj piemērojamie likumi. Īpašos gadījumos, ja to atļauj vietējā likumdošana, mēs varam atklāt Jūsu PII:

Ievākto PII var nodot, uzglabāt un apstrādāt Jūsu mītnes zemē vai jebkurā citā valstī, kurā GSK (ieskaitot tās saistītos uzņēmumus), tās apakšuzņēmēji vai aģenti uztur ēkas un infrastruktūru, tai skaitā Amerikas Savienotajās Valstīs un valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ). Tas nozīmē, ka Jūsu informāciju var apstrādāt valstīs ar zemākiem datu aizsardzības standartiem nekā Jūsu mītnes zemē. Izmantojot mūsu vietnes un mobilās lietotnes, Jūs piekrītat jebkādai informācijas nosūtīšanai, apstrādei vai uzglabāšanai ārpus Jūsu mītnes zemes un ārpus EEZ. Mēs nodrošināsim, ka, gadījumā, ja informācija tiek pārsūtīta ārpus Jūsu mītnes zemes, ar to apiesies saskaņā ar šo paziņojumu par privāto datu aizsardzību.

IP adrešu izmantošana

IP adrese ir ciparu komplekts, ko automātiski piešķir Jūsu datoram ikreiz, kad Jūs piesakāties savam interneta pakalpojumu nodrošinātājam vai caur Jūsu organizācijas lokālo tīklu (LAN) vai teritoriālo tīklu (WAN). Tīmekļa serveri automātiski atpazīst Jūsu datoru pēc IP adreses, kas tam ir piešķirta tiešsaistes sesijas laikā.

GSK vai trešo pušu kompānijas, kas darbojas mūsu uzdevumā, var ievākt IP adreses sistēmu administrācijas nolūkos un pārbaudīt mūsu vietņu izmantošanu. Mēs izmantojam IP adreses arī, lai atpazītu lietotājus mūsu vietnēs, ja mums šķiet, ka ir nepieciešams panākt vietnes lietošanas noteikumu ievērošanu vai mūsu pakalpojuma, vietņu vai citu lietotāju aizsardzību.

Sīkdatnes

Mūsu vietnēs un mobilajās lietotnēs var tikt izmantota tehnoloģija, ko sauc par “sīkdatnēm”. Sīkdatne ir mazs teksta fails, ko serveris atstāj uz Jūsu cietā diska. Sīkdatnes ļauj mūsu vietnēm un mobilajām lietotnēm piemēroties Jums kā indivīdam. Vietnes vai mobilās lietotnes var pielāgot savas darbības Jūsu vajadzībām, patikai un nepatikai, ievācot un atceroties informāciju par Jūsu vēlmēm. Piemēram, mūsu serveris var iestatīt sīkdatni, kas nodrošina to, ka Jums pietiek ievadīt paroli tikai vienreiz mūsu vietnes apmeklēšanas laikā.

Jūs varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt sīkdatņu lietošanu. Lielākā daļa tīmekļa pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, bet Jūs parasti varat pielāgot sava pārlūka iestatījumus tā, lai tie noraida sīkdatnes vai arī vispirms brīdina par to izmantošanu, ja Jūs tā vēlaties. Lūdzu, izlasiet sava interneta pārlūka instrukcijas vai palīdzības logu, lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām un precizētu savas vēlmes attiecībā uz sīkdatņu lietošanu.

Ja Jūs izvēlaties noraidīt sīkdatņu izmantošanu, Jums var nebūt pilnībā pieejamas interaktīvās funkcijas mūsu vietnēs vai citās vietnēs, ko Jūs apmeklējat. Papildus informācija par sīkdatņu izmantošanu atrodama mūsu globālajā sīkdatņu politikā.

Informācija no ārējiem avotiem

Ja to atļauj likums, mēs varam arī ievākt likumīgi iegūtu informāciju no trešajām pusēm, lai papildinātu mūsu esošās lietotāju datubāzes. Daļa no šīs informācijas var būt personīga. Mēs to darām, lai sniegtu precīzākus informācijas un reklāmas kampaņu piedāvājumus, kuros, mūsuprāt, Jūs varētu būt ieinteresēti. Šādu PII mēs ievāksim un izmantosim tikai saskaņā ar to pamatu, uz kura indivīds to sākotnēji iesniedza, vai citos vietējā likumdošanā atļautajos veidos.

Piekļuve

Mēs saglabāsim Jūsu informāciju tikai tik ilgi, cik nepieciešams mērķu izpildīšanai, kas minēti šajā paziņojumā par privāto datu aizsardzību, ja vien likums nepieprasa vai neatļauj ilgāku uzglabāšanas periodu. Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums rakstiski, lai pieprasītu PII atjaunināšanu, labošanu vai izdzēšanu, ko Jūs esat mums sniedzis, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta šī paziņojuma par privāto datu aizsardzību beigās. Jūsu vietējie likumi var arī nodrošināt Jums tiesības piekļūt informācijai, ko Jūs esat mums sniedzis. Atsevišķās valstīs Jums ir jāsamaksā saprātīga cena, lai segtu mūsu izmaksas saistībā ar Jūsu informācijas pieprasījuma nodrošināšanu.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu vietnēs un mobilajās lietotnēs laiku pa laikam var tikt sniegtas saites uz vai iespraudumi no trešo pušu vietnēm. Šis paziņojums par privāto datu aizsardzību neattiecas uz šīm vietnēm. Ja Jūs izvēlaties apmeklēt šādu saistītu vietni, Jūs piekrītat tam, ka mēs neesam atbildīgi par šo vietņu pieejamību un ka mēs nepārskatām un neatbalstām, nedz arī esam tieši vai netieši atbildīgi par:

Lūdzu, pārliecinieties, ka esat pārbaudījis juridiskos brīdinājumus un paziņojumus par privāto datu aizsardzību šajā vietnē vai mobilajā lietotnē, kurai Jūs piekļūstat, pirms jebkādas PII ievadīšanas.

Mūsu vietņu un mobilo lietotņu lietošana bērniem

Ja vien nav skaidri minēts pretējais, vietnes un mobilās lietotnes, kur parādās šis paziņojums par privāto datu aizsardzību, nav paredzētas vai veidotas bērnu piesaistei, kuri ir jaunāki par 13 gadiem. Mēs šajās vietnēs vai mobilajās lietotnēs apzināti neievācam PII no apmeklētājiem šajā vecuma grupā. Tajās vietnēs vai mobilajās lietotnēs, kas ir paredzētas par 13 gadiem jaunākiem bērniem, mēs ievācam tikai PII ar skaidru vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

Izmaiņas

Mēs reizēm varam atjaunināt šo paziņojumu par privāti datu aizsardzību. Ja izmaiņas, ko mēs veicam, skar materiālu, mēs varam arī publicēt paziņojumu par šīm izmaiņām mūsu vietnēs vai mobilajās lietotnēs un saistītajos licenzēšanas līgumos. Mēs aicinām Jūs periodiski pārskatīt šo paziņojumu par privāto datu aizsardzību, lai Jūs būtu informēti par to, kā mēs palīdzam aizsargāt PII, ko mēs ievācam. Ja Jūs turpināt lietot mūsu vietnes un mobilās lietotnes, tas nozīmē Jūsu piekrišanu mūsu paziņojumam par privāto datu aizsardzību un jebkādiem atjauninājumiem. Turpmākas izmaiņas šajā paziņojumā par privāto datu aizsardzību neattieksies uz datiem, ko mēs ievācām pirms šo izmaiņu izdarīšanas.

Šis paziņojums par privāto datu aizsardzību pēdējoreiz tika atjaunināts 2014. gada decembrī.

Sazinieties ar mums

Apzīmējumi “GSK”, “mēs”, “mums” vai “mūsu” attiecas uz GlaxoSmithKline PLC un tās pārstāvniecībām/ saistītajiem uzņēmumiem. Lūdzu, ar jautājumiem, komentāriem un pieprasījumiem saistībā ar šo paziņojumu par privāto datu aizsardzību vērsieties pie sava vietējā GSK partnera/pārstāvniecības, izmantojot zemāk sniegto kontaktinformāciju. Ja Jūs sazināties ar mums, lūdzu, norādiet vietnes nosaukumu, ko Jūs apmeklējāt, kā arī veidu, kā mēs varam ar Jums sazināties.

Lai sazinātos ar GSK Lielbritānijā, zvaniet 0808-234-6680.

Lai sazinātos ar GSK Amerikas Savienotajās Valstīs, zvaniet 1-866-475-3844.

Citu GSK vietējo kompāniju kontaktinformācija ir atrodama šajā vietnē: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.