Juridische kennisgevingen

Deze website wordt gecontroleerd en beheerd door GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) vanuit haar kantoren in het Verenigd Koninkrijk.

Deze website is ontworpen om het gebruik van de astmacontrole test mogelijk te maken.

Deze website is niet voor inwoners van de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

GEEN GARANTIE

GSK verklaart niet dat materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten België. Deze website kan informatie over medische aandoeningen en hun behandeling bevatten. GSK beweert niet dat het materiaal op de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik dat buiten het grondgebied van het beoogde doelpubliek valt. Wie beslist deze site vanuit een andere locatie te bezoeken, doet dat op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten, als en voor zover plaatselijke wetten van toepassing zijn. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een bron van medisch advies of als aanbeveling, en mag het niet dienen als basis voor een beslissing of actie. Er moet altijd specifiek medisch advies worden ingewonnen bij een bevoegde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Het gebruik van de site is op eigen risico van de gebruiker. GSK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade uit het gebruik van deze site en alle impliciete garanties worden uitgesloten, voor zover toegestaan onder Belgisch recht.

GSK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen die de gebruiker infecteren na het gebruik van de audio, video, data of tekst op de site.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Berichten van gebruikers of ander materiaal dat via internet is verspreid, gepost op een website van GSK of op een andere wijze verkregen (behalve die welke persoonlijke en/of gezondheidsgerelateerde informatie bevatten, die onder het privacybeleid van GSK vallen), worden verondersteld niet-vertrouwelijk en niet-particulier te zijn. Bijgevolg rust op GSK geen enkele verplichting in verband met dergelijke informatie. Het staat GSK vrij deze informatie te gebruiken voor elk doel dat het bedrijf passend acht, ook reproductie en publicatie, en GSK mag alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die vermeld staan in die informatie gebruiken voor om het even welk doeleinde, ook voor commerciële doeleinden, zonder de gebruikers te betalen voor het recht om dat te doen.

JURISDICTIE

Deze juridische kennisgevingen samen met de Intellectuel Eigendomsverklaring, Privacyverklaring, Disclaimer en Cookie Beleid, alsmede de inhoud van deze website, wordt beheerst door het Belgisch recht.

AANPASSINGEN

Deze juridische kennisgevingen samen met de Intellectuel Eigendomsverklaring, Privacy verklaring, Disclaimer en Cookie Beleid kunnen op elk moment worden herzien, zodat de gebruiker wordt geadviseerd om ze regelmatig te controleren.