Spørsmål 1

I løpet av de siste 4 ukene, hvor stor del av tiden har astmaen hindret deg i å gjøre så mye som vanlig på jobben, på skolen eller hjemme?

Spørsmål 2

I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte har du vært tungpustet?

Spørsmål 3

I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte gjorde astmasymptomene dine (piping, hosting, tungpustethet, tetthet eller smerter i brystet) at du våknet om natta eller tidligere enn vanlig om morgenen?

Spørsmål 4

I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte har du brukt anfallsmedisin eller forstøverapparat (slik som Airomir, Bricanyl, Buventol eller Ventoline)?

Spørsmål 5

Hvordan vil du vurdere din egen kontroll over astmasymptomene i løpet av de siste 4 ukene?

Ups... Something went wrong!

Du må svare på alle spørsmålene//See result