ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H GlaxoSmithKline προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες για τη διάγνωση, την πρόληψη, και την αντιμετώπιση των ασθενειών. Τα συνταγογραφούμενα φάρμακά της που προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας υπόκεινται σε κανονισμούς που θέτουν οι κρατικές υπηρεσίες σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται, όπως o Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή η Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Φροντίδας της Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτοί οι κανονισμοί συχνά περιορίζουν τις πληροφορίες συνταγογράφησης που μπορούν να δημοσιοποιούνται στο κοινό, έτσι ώστε να χρειάζεται πρώτα να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία φροντίδας της υγείας σας. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επισκεφτείτε και άλλες ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη φροντίδα της υγείας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συνταγογραφούμενα προϊόντα.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί ως μία υπηρεσία της GlaxoSmithKline. Όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη υπηρεσία, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι απολύτως ενημερωμένες με την πάροδο του χρόνου. Κανένα σημείο της παρούσας ιστοσελίδας δεν πρέπει να εκληφθεί ως παροχή συμβουλής ή σύστασης και δεν θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή πράξη. Οι πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας δεν παρέχονται με σκοπό να υποκαταστήσουν ιατρικές συμβουλές. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Η GlaxoSmithKline δεν αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα, τη χρήση, ή την υποχρέωση επικαιροποίησης των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα . Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, συνεπώς η παραπάνω εξαίρεση μπορεί να μην ισχύει σε εσάς.

Η παρούσα ιστοσελίδα βρίσκεται στην Κύπρο, και ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων των θυγατρικών της GlaxoSmithKline σε άλλες χώρες. Η GlaxoSmithKline δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε ιστοσελίδες τρίτων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της. Αν και η GlaxoSmithKline προσπαθεί να παρέχει συνδέσμους μόνο σε ιστοσελίδες τρίτων που συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, αλλά και με τα πρότυπα της GlaxoSmithKline, παρακαλώ σημειώστε ότι το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων τρίτων υπόκειται σε αλλαγή χωρίς να ενημερώνεται η GlaxoSmithKline. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι και ουδεμία ευθύνη αποδεχόμαστε για οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε οποιονδήποτε ιστοσελίδα τρίτου.

Κανένα σημείο της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά για επένδυση ή διαπραγμάτευση αξιογράφων ή ADR της GlaxoSmithKline. Ειδικότερα, τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν ουσιαστικά από οποιαδήποτε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και δεν πρέπει να εκλαμβάνετε την παλαιότερη απόδοση της τιμής των αξιογράφων ως οδηγό για τη μελλοντική τους απόδοση.