Disclaimer

GlaxoSmithKline oferuje produkty i usługi w zakresie diagnozowania, zapobiegania i leczenia chorób. Leki na receptę oferowane przez nią do stosowania przez fachowych pracowników służby zdrowia są regulowane przez agencje rządowe w każdym z krajów, w których prowadzi działalność, takich jak Food and Drug Administration w Stanach Zjednoczonych (USA) lub Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency w Wielkiej Brytanii. Przepisy te często ograniczają informacje dotyczące leków na receptę, które mogą być przekazywane do publicznej wiadomości, po to aby skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia. Konieczne może być również odwiedzenie innych stron internetowych z zakresu opieki zdrowotnej, aby dowiedzieć się więcej o produktach na receptę.

Ta strona internetowa została stworzona jako serwis GlaxoSmithKline. Jak w przypadku każdej innej usługi, mimo naszych najlepszych starań informacje zawarte w tej witrynie internetowej mogą stać się nieaktualne w miarę upływu czasu. Nic na tej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielania rady lub rekomendacji i nie powinna być powoływana jako podstawa do podejmowania decyzji lub działań. Ważne jest, aby polegać przede wszystkim na opinii pracowników służby zdrowia, aby doradzić Ci w konkretnej sytuacji. GlaxoSmithKline nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność strony, ani nie podejmuje zobowiązania do aktualizacji, informacji zawartych na tej stronie internetowej. Materiały te są dostarczane "JAK SĄ", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Zlokalizowana w Wielkiej Brytanii ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, w tym stron internetowych oddziałów GlaxoSmithKline w innych krajach. GlaxoSmithKline nie może wziąć odpowiedzialności za informacje znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich poza jego kontrolą. GlaxoSmithKline stara się zapewnić linki jedynie do zewnętrznych stron internetowych, które są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz normami GlaxoSmithKline, proszę zrozumieć, że treść na tych zewnętrznych stronach internetowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia GlaxoSmithKline. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie informacje lub opinie zawarte w witrynach internetowych strony trzeciej.

Nic na tej stronie nie stanowi zaproszenia, ani oferty do inwestycji lub przeprowadzenia transakcji papierami wartościowymi lub ADR’s GlaxoSmithKline. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od prognoz, opinii lub oczekiwań wyrażonych na tej stronie internetowej oraz ceny papierów wartościowych osiągnięte w przeszłości nie mogą być traktowane jako wytyczne do ich przyszłych wyników.