Wprowadzenie, test dla dziecka

Część 1

Dorosły i dziecko

Krok 1: Proszę pozwolić swojemu dziecku odpowiedzieć na pierwsze cztery pytania (Od 1 do 4). Jeśli dziecko potrzebuje pomocy w przeczytaniu lub zrozumieniu pytania możesz mu pomóc, ale proszę pozwól, aby dziecko samo wybrało odpowiedź.

Adults with children

4

pytania

Część 2

Dorosły

Krok 2: Następnie samodzielnie odpowiedz na kolejne trzy pytania (od 5 do 7), starając się, aby odpowiedzi dziecka nie miały wpływu na Twoje odpowiedzi. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi.

Krok 3: Wydrukuj i pokaż wynik lekarzowi, tak aby porozmawiać o kontroli astmy u Twojego dziecka.

Adult No Children

3

pytania