ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť GlaxoSmithKline ponúka produkty a služby určené na diagnózu, prevenciu a liečbu ochorení. Lieky na predpis pre lekárske použitie sú riadené vládnymi orgánmi v každej z krajín, v ktorých podniká, napríklad Úradom pre kontrolu potravín a liečiv v Spojených štátoch amerických (USA) alebo Regulačným úradom pre lieky a zdravotnícke produkty v Spojenom kráľovstve. Tieto nariadenia často obmedzujú predpísané údaje, ktoré môžu byť sprístupnené verejnosti, takže ich užívanie musíte konzultovať so svojím lekárom. Je možné, že budete musieť navštíviť iné zdravotnícke webové stránky, aby ste sa o liekoch na predpis dozvedeli viac.

Táto webová stránka bola navrhnutá ako služba spoločnosti GlaxoSmithKline. Ako pri akejkoľvek inej službe, napriek našim najlepším snahám môžu byť informácie na tejto webovej stránke postupom času neaktuálne. Obsah tejto webovej stránky by sa nemal interpretovať ako rada alebo odporúčanie a nemalo by byť na ňom založené žiadne rozhodnutie alebo konanie. Je dôležité, aby ste sa ohľadom špecifických situácií spoliehali výlučne na rady svojho lekára. Spoločnosť GlaxoSmithKline nepreberá zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke, ich použitie alebo aktualizáciu. Tieto materiály sa poskytujú v takom stave, „V AKOM SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK VÝSLOVENEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIELEN IMPLICITNEJ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE NEDÔJDE K PORUŠENIU. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk, preto vylúčenie uvedené vyššie sa na Vás nemusí vzťahovať.

Webová stránka založená v Spojenom kráľovstve Vás môže prepojiť k iným webovým stránkam na internete vrátane pobočiek spoločnosti GlaxoSmithKline v iných krajinách. Spoločnosť GlaxoSmithKline nemôže byť zodpovedná za informácie nájdené na webových stránkach tretích strán, nad ktorými nemá kontrolu. Keďže sa spoločnosť GlaxoSmithKLine snaží poskytovať prepojenie len s webovými stránkami tretích strán, ktoré dodržiavajú všetky príslušné zákony a predpisy spolu s normami spoločnosti GlaxoSmithKline, prosím, pochopte, že obsah na týchto stránkach sa môže meniť bez oznámenia spoločnosti GlaxoSmithKline. Preto nemôžme niesť a preberať zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo názory, ktoré obsahujú webové stránky tretích strán.
Obsah tejto webovej stránky neponúka možnosť a nenavádza na investície alebo obchodovania s cennými papiermi alebo certifikátmi amerických bánk na deponované zahraničné akcie spoločnosti GlaxoSmithKline. Skutočné výsledky a vývoj môžu byť materiálne odlišné od akejkoľvek prognózy, názoru alebo očakávania vyjadreného na tejto webovej stránke a nie je možné sa spoliehať na posledný vývin cien cenných papierov ako na ukazovateľ ich ďalšíeho vývoja.