DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO


© 2002, by QualityMetric Incorporated.
Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.

© 2001 - 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies
All Rights Reserved.


Spoločnosť GlaxoSmithKLine Vám týmto dáva súhlas na kopírovanie materiálov zverejnených na tejto webovej stránke len pre nekomerčné účely za predpokladu, že na akúkoľvek kópiu týchto materiálov sa vzťahujú všetky autorské práva, iné upozornenia na vlastnícke práva a s tým súvisiace odmietnutie zodpovednosti uvedené na tejto webovej stránke.

Obsah tohto textu sa nesmie interpretovať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva v spojení s patentom alebo ochrannej známky spoločnosti GlaxoSmithKline alebo inej tretej strany, či už implicitne, prostredníctvom princípu estoppel (prekážky uplatnenia žalobného nároku) aleno iným spôsobom. Okrem vyššie uvedených prípadov sa obsah tohto textu nesmie interpretovať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva v súlade s autorskými právami spoločnosti GlaxoSmithKline.
Ochranné známky a servisné značky, ktoré spoločnosť GlaxoSmithKline vlastní alebo má na ne licenciu, ako napríklad Seretide alebo Tums, sa od ostatného textu odlišujú použitím kurzívou, tučným písmom alebo veľkými písmenami.

Spoločnosť GlaxoSmithKline odmieta vlastníctvo alebo akékoľvek spojenie s ochrannými známkami tretích strán, ktoré sa na tejto webovej stránke objavujú. Takéto ochranné známky tretích strán sa používajú len pre identifikáciu produktov a služieb ich príslušných vlastníkov a použitie týchto známok nevyvodzuje žiadne sponzorstvo alebo podporu zo strany spoločnosti GlaxoSmithKline.
Ak chcete využiť Test kontroly astmy (Asthma Control TestTM) v klinickej praxi alebo v rámci výskumného projektu, ktorý nie je financovaný spoločnosťou GlaxoSmithKline, prosím, kliknite sem .