PRÁVNE OZNÁMENIA

Túto stránku riadi a spravuje spoločnosť GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK) zo svojich kancelárií v Spojenom kráľovstve.

Táto webová stránka bola navrhnutá tak, aby Vám umožnila urobiť si Test kontroly astmy.

Táto webová stránka nie je určená pre obyvateľov USA a Nového Zélandu.

ŽIADNA ZÁRUKA

Spoločnosť GSK nepreberá žiadnu záruku za to, že materiál na tejto stránke je vhodný alebo dostupný pre použitie mimo Spojeného kráľovstva. Ľudia, ktorí sa rozhodli vstúpiť na túto stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a zodpovedajú za dodržiavanie príslušných miestnych zákonov.

Užívateľ nesie riziko za použitie stránky. Spoločnosť GSK nenesie žiadnu zodpovednosť za priamu, nepriamu alebo následnú stratu spôsobenú použitím tejto stránky a všetky implicitné záruky sú vylúčené v takom rozsahu, ako to dovoľuje anglický zákon.

Spoločnosť GSK nepreberá zodpovednosť za vírusy, ktoré infikujú používateľa po použití audia, videa, údajov alebo textov na stránke.

POUŽITIE INFORMÁCIÍ

So správami od používateľov (inými ako osobnými informáciami alebo informáciami týkajúcich sa zdravia, ktoré sú pokryté vo Vyhlásení o ochrane súkromia) sa nezaobchádza ako s dôvernými alebo súkromnými a spoločnosť GSK ich môže použiť na akékoľvek účely vrátane ich rozmnoženia a zverejnenia a použiť odkomunikované nápady na akýkoľvek účel vrátane obchodného.

SÚDNA PRÁVOMOC

Tieto právne oznámenia spolu s Vyhlásením o duševnom vlastníctve, Politikou ochrany súkromia a Politikou pre súbory Cookies ako aj obsah tejto stránky upravuje anglický zákon.

ZMENY

Tieto právne oznámenia spolu s Vyhlásením o duševnom vlastníctve, Politikou ochrany súkromia a Politikou pre súbory Cookies môžu byť kedykoľvek upravené, takže sa používateľom odporúča pravidelne ich kontrolovať.