Otázka č. 1

Ako často v priebehu posledných 4 týždňov Vám astma bránila urobiť v práci, v škole alebo doma toľko ako zvyčajne?

Otázka č. 2

Ako často v priebehu posledných 4 týždňov ste mali sťažené dýchanie? 

Otázka č. 3

Ako často v priebehu posledných 4 týždňov Vás astmatické príznaky (pískanie, kašlanie, sťažené dýchanie, tlak alebo bolesť na hrudníku) zobudili v noci alebo skoršie ako zvyčajne ráno?

Otázka č. 4

Ako často v priebehu posledných 4 týždňov ste použili Váš záchranný inhalátor alebo nebulizátor liekov (ako Ecosal, Ventolin inhaler, Ventodisks alebo Ventolin sol)?

Otázka č. 5

Ako by ste ohodnotili Vašu kontrolu nad astmou v priebehu posledných 4 týždňov?

Ups... Something went wrong!

Prosím odpovedzte na všetky otázky//See result