Úvod, test pre dieťa

1. časť

Dospelý a dieťa

Krok 1: Milí rodičia, nechajte dieťa odpovedať na prvé štyri otázky (1 až 4). Ak potrebuje pri čítaní alebo pochopení otázky pomoc, môžete mu ju poskytnúť, ale nechajte ho vybrať odpoveď samé. 

Adults with children

4

otázky

2. časť

Dospelý

Krok 2: Sami vyplňte zostávajúce tri otázky (5 až 7) bez toho, aby Vaše odpovede ovplyvnili reakcie dieťaťa. Neexistujú žiadne správne alebo nesprávne odpovede.

 

Krok 3: Výsledok testu si môžete uložiť alebo vytlačiť a skonzultovať ho s lekárom Vášho dieťaťa.

Adult No Children

3

otázky