Fråga 1

Under de senaste 4 veckorna, hur stor del av tiden har du hindrats av din astma från att utföra dina normala aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma?

Fråga 2

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du varit andfådd/upplevt andnöd?

Fråga 3

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du vaknat av dina astmasymtom (väsande andning, hosta, andfåddhet/andnöd, täthetskänsla eller värk i bröstet) under natten eller tidigare än vanligt på morgonen?

Fråga 4

Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du använt din kortverkande luftrörsvidgare?

Fråga 5

Hur skulle du bedöma din astmakontroll under de senaste 4 veckorna?

Ups... Something went wrong!

Svara på alla frågorna//VISA RESULTAT