Introduktion till test för barn

Del 1

Vuxen och barn

Steg 1: Låt ditt barn besvara de första fyra frågorna (1 till 4). Om ditt barn behöver hjälp med att läsa eller förstå en fråga kan du hjälpa till, men låt ditt barn svara själv.

Adults with children

4

frågor

Del 2

Vuxen

Steg 2: Besvara de återstående tre frågorna (5 till 7) själv, och utan att låta ditt barns svar påverka dina egna svar. Det finns inga rätta eller felaktiga svar.


Steg 3: Skriv ut testresultatet och ta gärna med det till barnets läkare för att diskutera ditt barns resultat

Adult No Children

3

frågor