FİKRİ MÜLKİYET


© 2002, by QualityMetric Incorporated.
Asthma Control Test is a trademark of QualityMetric Incorporated.

© 2001 - 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies
All Rights Reserved.


GlaxoSmithKline bu web sitesinde yer alan bizim tarafımızdan yayınlanmış materyalleri ticari amaç dışında kopyalamanıza izin vermektedir, ancak yaptığınız kopyaların hepsi bu web sitesinde yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülki uyarı ve sorumluluktan feragat haklarını koruyacaktır.

Burada yer alan hiçbir şey zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya GlaxoSmithKline veya bir üçüncü tarafın herhangi bir lisans veya patent veya marka hakkını verdiği olarak yorumlanamaz. Yukarıda açıkca belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir şey herhangi bir GlaxoSmithKline telif hakkı altında bir lisans veya hak verdiği yönünde yorumlanamaz.

GlaxoSmithKline'a ait olan veya lisanslanan marka veya hizmetle ilgili noktalar metinden ayrı tutulmuş ve italik, koyu veya Seretide veya Tums'da olduğu gibi tümü büyük harf olarak yazılmaktadır.

GlaxoSmithKline, web sitesinde görülen hiçbir üçüncü şahıs ticari markası için sahiplik iddiasında bulunmaz veya bu markalarla ilişkilendirilemez. Bu gibi üçüncü şahıs ticari markaları sadece ilgili sahiplerin ürün ve hizmetlerini tanımlamak için kullanılmaktadır ve bu ticari markaların kullanımından GSK'nın sponsorluğu veya desteği olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.

Astım Kontrol Test™'ini klinik uygulamada veya GlaxoSmithKline sponsorluğunda olmayan herhangi bir araştırma projesi kapsamında kullanmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.