(ACT) ברוך הבא למבדק השליטה באסתמה

אסתמה היא מחלה נפוצה וניתנת לטיפול

לא ניתן לרפא אותה, אולם ניתן לשלוט בה והיא אינה צריכה לעכב אותך

מבדק פשוט כדי לעזור לך לשלוט באסתמה שלך

מבדק השליטה באסתמה הוא כלי נפוץ בשימוש של צוות רפואי ברחבי העולם, והוא נבחן מדעית על מאות אנשים עם אסתמה

התשובות שלך מייצרות תוצאות שניתן לפעול לפיהן

מבדק השליטה באסתמה הוא דרך לעזור לך ולצוות הרפואי לקבוע אם תסמיני האסתמה שלך נמצאים בשליטה טובה

בצע את המבדק והבא את התוצאות לרופא שלך

בהתבסס על הניקוד שלך, הרופא/ה המטפל/ת שלך יכול/ה לעזור לך לנקוט צעדים מתאימים לשליטה טובה יותר על האסתמה שלך

מלא.י את המבדק​

מבוגר

מגיל שתים עשרה ומעלה

חמש שאלות
משך: דקה אחת