Voksen og barn
Voksen
1
2
3
4
5
6
7

Spørsmål 1

Hvordan er astmaen din i dag?

Spørsmål 2

Hvor vanskelig er det med astmaen din når du løper, trener eller driver med idrett?

Spørsmål 3

Hoster du på grunn av astmaen din?

Spørsmål 4

Våkner du om natta på grunn av astmaen din?

Spørsmål 5

I løpet av de siste 4 ukene, hvor mange dager hadde barnet astmasymptomer på dagtid?

Spørsmål 6

I løpet av de siste 4 ukene, hvor mange dager hadde barnet piping i brystet i løpet av dagen på grunn av astmaen?

Spørsmål 7

I løpet av de siste 4 ukene, hvor mange dager våknet barnet om natta på grunn av astmaen?

Ups... Something went wrong!

Del 2

Voksen

Trinn 2: Svar på de gjenværende tre spørsmålene (5 til 7) på egenhånd, uten å la barnets svar påvirke dine egne svar. Det er ingen rette eller gale svar.
Trinn 3: Ta med en print av testen til legen for å snakke om barnets poengsum.

Adult No Children

Neste spørsmål//Velg et svar for å gå til neste spørsmål//Forrige spørsmål//Tilbake til innledningen//Back to previous page//SE RESULTAT//TA MEG TIL DEL 2