Innledning, barnetest

Del 1

Voksen og barn

Trinn 1: La barnet svare på de fire første spørsmålene (1 til 4). Dersom barnet trenger hjelp til å lese eller forstå et spørsmål kan du hjelpe til, men la barnet velge svaret. 

Adults with children

4

spørsmål

Del 2

Voksen

Trinn 2: Svar på de gjenværende tre spørsmålene (5 til 7) på egenhånd, uten å la barnets svar påvirke dine egne svar. Det er ingen rette eller gale svar. 

Trinn 3: Ta med en print av testen til legen for å snakke om barnets poengsum.

Adult No Children

3

spørsmål